produkt

 • Potassium fluoroborate

  Kaliumfluorborat

  Kaliumfluoborat är ett kristallint vitt pulver. Lätt löslig i vatten, etanol och eter, men olöslig i alkaliska lösningar. Den relativa densiteten (d20) är 2.498. Smältpunkt: 530(sönderfall)

 • Industrial fabrics

  Industriella tyger

  För närvarande har Yousheng också investerat en ny kraft i utvecklingen av industriella tyger. För att förbättra produktkvaliteten har den nyligen investerat i ringspinning och open-end spinningutrustning. Företaget''s ledande produkter har flera serier: helt bomull industriella tyger, all-polyester industriella tyger, polyester-bomull industriella tyger, etc. De viktigaste produkterna är främst lämpliga för smaragduk tillbaka bas.

 • Synthetic cryolite

  Syntetisk kryolit

  Cryolit är ett kristallint vitt pulver. Något lösligt i vatten med en densitet av 2,95-3,0 och en smältpunkt av cirka 1000 ° C. Det är lätt att absorbera fukt och kan sönderdelas av starka syror såsom svavelsyra och saltsyra för att bilda motsvarande aluminium- och natriumsalter.